İnsan Haklarının Temelleri
İnsan hakları ile ilgili kavramların ve temel ilkelerin anlaşılması için bir temel oluşturmak amaçlanmaktadır.

 • Ayrıca, bu eğitim sonunda katılımcıların insan haklarının korunması için ulusal ve uluslararası mekanizmaları açıklayabilmesi, 
 • AİHM'e ve AYM'ye bireysel başvuru süreçleri gibi belirli mekanizmaları ele alarak, insan hakları ihlallerine karşı bireysel olarak başvuru süreçlerini açıklayabilmesi, 
 • Uluslararası koruma ve göç ile ilgili temel kavramları ve süreçleri ele alarak, bu alanda yaşanan sorunları listeleyebilmesi hedeflenmektedir.
 • Kayıtlı öğrenciler: 1005
Avukatlık Meslek Nosyonu

Hukukçuların yanı sıra hukuk dışı mesleklerden olan kişilerin de avukatlık mesleği ve hukuk dünyasındaki rolünü açıklayabilmelerini hedeflemektedir. 

  • Bu eğitim ile avukatların, avukatlık mesleğini ve hukuk dünyasındaki rolünü açıklayabilmeleri hedeflenmektedir. Bu eğitimde katılımcıların avukatlık mesleğinin nasıl ortaya çıktığı ve zaman içinde nasıl geliştiğini açıklayabilmeleri, 
  • Avukatların hukuk hayatındaki önemini tartışabilmeleri, 
  • Avukatların mesleklerini ifa ederken adaleti tesis etmek konusundaki rollerini değerlendirebilmeleri, 
  • Avukatlık meslek örgütlerini ve görevlerini tanımlayabilmeleri ve avukatlık meslek kurallarını listeyebilmeleri amaçlanmaktadır.
 • Kayıtlı öğrenciler: 646
Avukatlar İçin Pratik E-Uygulamalar
 • E-devlet, E-adalet, E-imza, Uyap ve E-tebligat gibi elektronik sistemler kamusal bilgi ve hizmetleri hızlı, şeffaf, etkili ve verimli kullanmayı sağlamaktadır.
 • Bu kapsamda modülün temel amacı, stajyer ve mesleğe yeni başlamış avukatların etkin bir şekilde bu sistemleri kullanabilmesini sağlamaktır.
 • Kayıtlı öğrenciler: 759
Uygulamada Etkin Müdafilik

Baro tarafından müdafi (veya vekil) olarak görevlendirilen avukatın ‘adil yargılanma hakkını güvence altına alacak’ düzeyde hukuki yardım yapmasını, ve savunma stratejisini hazırlamasını sağlamak, ikincil mağduriyetlere uğramasını engelleyecek tedbirleri alması hedeflenmektedir.


 • Kayıtlı öğrenciler: 835
Avukatlar için Temel Muhasebe, Finansal Okur Yazarlık ve Temel Büro Yönetimi
Eğitim avukatlık bürosunun lokasyonu, mekânsal gereksinimleri ve donanımları gibi fiziksel boyuta ilişkin hususların; iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile avukatlık bürosunun yönetimine, iş takibine ve büro işleyişine ilişkin unsurların; ve, avukatlık mesleğini yürütürken önem arz eden mali yükümlülüklerin açıklayabilmesini ve buna ilişkin temel işlemlerin yapabilmesini, büronun mali yapısının değerlendirilebilmesini ve ve risk analizinin yapılabilmesini amaçlanmaktadır.
 • Kayıtlı öğrenciler: 810